Tietoa viroista

Inspehtori

Osakunta valitsee inspehtorikseen yliopiston professorin, mielellään osakuntaan opiskeluaikanaan kuuluneen tai muuten osakuntaa ja sen kanta-aluetta tuntevan professorin.

Inspehtorin tehtävänä on valvoa ja edistää osakunnan toimintaa ja erityisesti ylläpitää osakunnan suhteita yliopiston suuntaan. Inspehtori johtaa osakunnan toverineuvostoa, joka päättää osakunnan jakamista tunnustuksen ja kiitollisuuden osoituksista sekä stipendeistä ja voi halutessaan johtaa puhetta osakunnan kokouksissa.

Karjalaisen Osakunnan inspehtorina on vuodesta 2013 toiminut teoreettisen alkeishiukkasfysiikan professori Kari Rummukainen.

Kuraattori

Kuraattori toimii osakunnan puheenjohtajana, valvoo osakunnan sääntöjen ja ohjesääntöjen noudattamista sekä vastaa osakunnan suhteista kotimaakuntaan ja ulkopuolisiin yhteisöihin ja henkilöihin.

Kuraattorikseen osakunta valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan osakunnan toimintaan hyvin perehtyneen entisen varsinaisen jäsenensä, joka on suorittanut akateemisen loppututkinnon. Erityisistä syistä kuraattoriksi voidaan valita myös ansioitunut osakunnan varsinainen jäsen.

Varakuraattori

Varakuraattorin tehtävänä on avustaa kuraattoria tämän tehtävien hoitamisessa sekä hoitaa kuraattorin tehtäviä kuraattorin ollessa estyneenä. Lisäksi varakuraattori toimii asuntotoimikunnan ja osakuntaneuvoston puheenjohtajana.

Toiminnanohjaaja

Toiminnanohjaaja vastaa osakunnan toiminnan yleissuunnittelusta, laatii toimintasuunnitelmat ja ohjelmakalenterit sekä avustaa muita virkailijoita tapahtumien järjestelyissä. Isona osana myös yhteistoiminnan koordinointi erityisesti muiden Domus Gaudiumin osakuntien kanssa.

Toiminnanohjaaja ottaa mielellään vastaan ideoita ja toivomuksia tulevasta toiminnasta ja rakentavaa palautetta menneestä.

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on pitää pöytäkirjaa osakunnan kokouksissa ja hoitaa muitakin juoksevia paperiasioita, kuten osakunnan postista vastaamisen. Sihteerin kautta myös ilmoittaudutaan muiden järjestöjen juhliin. Kutsuihin kannattaa tarttua, koska osakunta maksaa osan edustajiensa osallistumismaksuista.

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja hoitaa osakunnan juoksevan kirjanpidon, järjestää menot oikeisiin budjettikohtiinsa ja laatii vuotuisen tilinpäätöksen. Useimmat juoksevat talousasiat hoidetaan tilityslomakkeilla, jonka voi tulostaa täältä.

Emäntä

Emäntä järjestää osakunnan tapahtumien ruokatarjoilut ja kahvitukset. Emännän avuksi valitaan aina useita apuemäntiä. Emännän arvonmerkkinä on osakuntanauhassa riippuva komea avain, ja vanhoilla emännillä on nauhassaan avaimen pienoismalli. Emäntä ja isäntä eivät ole nimestään huolimatta sukupuolisidonnaisia rooleja ja molempiin voidaan valita joskus myös kaksi henkeä.

Isäntä

Isäntä järjestää osakuntien pöytäjuhlien juomatarjoilut, tarjoilun ja siivouksen. Lisäksi isännistö huolehtii osakuntahuoneiston virallisina aukioloaikoina pidettävistä päivystyksistä. Isännän avuksi valitaan aina joukko apuisäntiä. Emäntä ja isäntä eivät ole nimestään huolimatta sukupuolisidonnaisia rooleja ja molempiin voidaan valita joskus myös kaksi henkeä.

Vuosijuhlamestari

Vuosijuhlamestarin tehtävänä on toimia pääjärjestäjänä osakunnan kahdessa suurimmassa vuotuisessa tapahtumassa, vuosijuhlissa ja praasniekoissa. Virkaan kuuluu niin juhlaravintoloiden tarjouspyyntöjen käsittelyä ja juhlan esiintyjien etsimistä kuin tapahtuman juontamistakin. Vuosijuhlamestarilla on apunaan aina erillinen vuosijuhlatoimikunta.

Laulunjohtaja

Laulunjohtaja laulunjohtomiekkoineen vastaa siitä, että osakunnan pöytäjuhlissa laulu raikaa ja osakuntien lauluperinne siirtyy luontevasti eteenpäin. Lauluäänellä ei ole merkitystä, mutta lauluinnolla sitäkin suurempi.

Fuksimajuri

Fuksimajurin tehtävänä on tutustuttaa uudet opiskelijat eli fuksit osakuntatoimintaan. Tehtävinä on muun muassa fuksitapahtumien, fuksipäivystysten ja abi-infokiertueen järjestäminen. Monesti fuksimajurin virkaan valitaan kaksi henkilöä. Lisäksi fuksimajur(e)illa on apunaan koulutustoimikunta.

Fuksimajuri on myös oivallinen henkilö vastaamaan osakuntaan liittymistä koskeviin asioihin ja oikeastaan kaikkeen mahdolliseen, mitä uusi opiskelija saattaa keksiä kysyä. Kannattaa lähestyä sähköpostilla tai katsoa yhteystiedot virkailijaluettelosta.

 

Virallisemman kuvaukset virkojen sisällöstä löytyvät virkailijaohjesäännöstä.