Toiminnanohjaaja

Toiminnanohjaaja huolehtii kaiken osakunnan toiminnan yleissuunnittelusta ja varsinaisen toiminnan johtamisesta.

Toiminnanohjaaja suunnittelee ja toteuttaa osakunnan lukuvuoden toimintaa luomansa toimintasuunnitelman perusteella. Tässä tehtävässä hänen tukenaan toimii tapahtumatoimikunta, jota toiminnanohjaaja johtaa. Hän myös tukee ja rohkaisee muita tapahtumia järjestäviä virkailijoita osakunnan toiminnan luomisessa. Toiminnanohjaaja ottaa mielellään vastaan uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi jäsenistön näköiseksi. Toiminnanohjaaja kuuluu virkansa puolesta vuosijuhlatoimikuntaan. Näiden lisäksi toiminnanohjaaja pitää yllä osakunnan jäsenrekisteriä ja toimii tietosuojavastaavana.