Kansainvälisten asiain sihteeri

Kansainvälisten asiain sihteerin tehtävänä on hoitaa ja ylläpitää suhteita ulkomaisiin ystävyysosakuntiin ja -järjestöihin.

Kv-sihteeri huolehtii erityisesti osakunnan ulkomaisten vieraiden kutsumisesta ja vastaa käytännön järjestelyistä vierailujen aikana. Kv-sihteeri myös pyrkii lisäämään osakuntalaisten tietoisuutta ulkomaisista ystävyysjärjestöistä ja auttaa osakuntalaisia ulkomaanmatkojen järjestelyissä.