Inspehtori

Osakunnan inspehtori on Helsingin Yliopiston professori, jonka tehtävänä on valvoa ja tukea osakunnan toimintaa.

Inspehtori on Helsingin yliopiston vakituinen professori, jonka osakunta valitsee edellisen inspehtorin jättäessään tehtävänsä. Inspehtorilla on usein joku yhteys joko Pohjois-Karjalaan tai osakuntamme toimintaan opiskeluvuosiltaan. Virassa ollessaan hänen tärkeimpiin tehtäviinsä kuuluu osakunnan edustaminen joidenkin yhteistyötahojen kokouksissa, sekä kunnianosoituksien jakaminen osakunnan juhlissa yhdessä kuraattorin kanssa.
  • Kari Rummukainen

    [email protected]