Artin säätiön asiamies

Artin Säätiö tukee Karjalaista ja Pohjois-Pohjalainen Osakuntaa stipendeillä ja asunnoilla. Molemmat osakunnat valitsevat säätiölle asiamiehen.

Asiamiehen virkaan valitaan kerrallaan neljäksi (4) vuodeksi, josta kaksi ensimmäistä vara-asiamiehenä ja kaksi asiamiehenä. Asiamies hoitaa säätiön juoksevia asioita kiinteistön hallinnoinnista, verotukseen, kirjanpitoon ja kokousten järjestämiseen. Asiamiehen tehtävässä on paljon vastuuta, mutta se on myös palkitsevaa, sekä hyvä näköalapaikka opiskelijasäätiön toimintaan. Korvaukseksi asiamiehen virasta saa säätiöltä vuotuisen palkkion, sekä kokouspalkkiot kiinteistöosakeyhtiöistä. Asiamiehellä on juridista vastuuta, virkaa suositellaan opinnoissa pitkällä olevalle civikselle, joka haluaa sitoutua säätiön toimintaa. Säätiön hallitus koostuu viidestä jäsenestä + asiamiehet. Molemmista osakunnista hallitukseen kuuluu inspehtori ja osakunnan kokouksen valitsema jäsen, ja viidentenä Helsingin yliopiston rehtori tai hänen valitsemansa yliopiston henkilökunnan jäsen.
[email protected]