HTK:n puheenjohtaja

Huoneistotoimikunnan puheenjohtaja johtaa Domus Gaudiumin Osakunnat ry:n hallituksen kokouksia.

DGO ry:n hallitus, eli huoneistotoimikunta (HTK) pitää yllä osakuntien yhteisiä tiloja ja huolehtii osakuntien yhteisen omaisuuden kunnosta ja varustelusta. HTK:n puheenjohtaja kutsuu koolle HTK:n kokoukset ja johtaa huoneistotoimikunnan toimintaa, sekä pitää osakunnat ajan tasalla huoneistoa koskevista asioista.

WhatsApp