Virat

Osakunnassa on paljon virkoja, täältä löydät kaikki Karjalaisen Osakunnan virat ja muut edustajat.

Inspehtori

Osakunnan inspehtori on Helsingin Yliopiston professori, jonka tehtävänä on valvoa ja tukea osakunnan toimintaa.

Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on pitää pöytäkirjaa osakunnan kokouksista ja hoitaa muitakin juoksevia paperiasioita, kuten vastata osakunnan postista ja hallinnosta.

Toiminnanohjaaja

Toiminnanohjaaja huolehtii kaiken osakunnan toiminnan yleissuunnittelusta ja varsinaisen toiminnan johtamisesta.

Arkiston- ja kirjastonhoitaja

Arkiston- ja kirjastonhoitajan tehtävänä on hoitaa ja täydentää osakunnan arkistoa ja kirjakokoelmaa sekä hoitaa osakunnan kalustoa ja irtainta omaisuutta.

HTK:n klubimestari

Klubimestari ja hänen apunaan apuklubimestari vastaavat huoneiston ulosvuokrauksista ja tilojen kunnosta.

HTK:n puheenjohtaja

Huoneistotoimikunnan puheenjohtaja johtaa Domus Gaudiumin Osakunnat ry:n hallituksen kokouksia.

HTK:n sihteeri

HTK:n sihteeri pitää pöytäkirjaa huoneistotoimikunnan kokouksista

Heii! 👋 Haluisitko liittyä meidän sähköpostilistalle? 💌
Myö ei laiteta potaskaa, vaan infoa tapahtumista, asunnoista, stipendeistä ja monesta muusta 🤑 ja muita sinnuu varmasti kiinnostavia lehtisiä. 😄