Seniores Carelienses

Seniores Carelienses ry on Karjalaisen Osakunnan seniorijärjestö. Järjestön tavoitteena on yhdistää osakunnassa olleita ihmisiä myös opiskeluajan jälkeen.

Seniores Carelienses ylläpitää yhteyksiä nykyosakuntalaisten ja aikaisempien osakuntasukupolvien välillä sekä muiden osakuntien seniorijärjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että seniorit pystyvät tukemaan osakunnan toimintaa ja auttamaan omalta osaltaan osakuntaperinteiden siirtymistä uusille osakuntasukupolville. Seniores Carelienses ry. on yksi vanhimmista osakuntien seniorijärjestöistä. Järjestö vietti 90-vuotisjuhlaansa vuonna 2024.

Yhdistys järjestää ohjelmaa aktiivisesti ottaen huomioon eri osakuntasukupolvien toiveet tapahtumista. Vuosittain seniorit kokoontuvat jälkijouluun muistelemaan edellisen vuoden tapahtumia ja pohtimaan tulevia. Muita perinteisiä tapahtumia ovat matkat ulkomaille ja kotimaassa, vierailut teattereissa, konserteissa ja näyttelyissä. Vapaamuotoisempaa jäsenten yhteydenpitoa harrastetaan mm. kuukausioluiden, viininmaistajaisten ja brunssien merkeissä. Toiminnasta tiedotetaan sähköpostilistoilla ja meidät löytää myös Facebookista. Yleensä kerran vuodessa osakunnassa järjestetään osakuntalaisten ja senioreiden yhteiset senioripäivälliset. Useita muitakin tapahtumia järjestetään yhteistyössä osakunnan kanssa ja osakuntalaiset ovat lämpimästi tervetulleita senioreiden tapahtumiin. Seniorit luovuttavat Osakunnan vuosijuhlassa Simo Brofeldt -stipendin fuksille, joka on ollut aktiivinen ja edistänyt toverihengen kehittymistä fuksien keskuudessa. Stipendin saajan valitsee Karjalaisen Osakunnan toverineuvosto ja se myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007. Jäseniä senioreissa on hieman alle 200. Keväällä yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja johtokunnan, joka vastaa yhdistyksen toiminnan suunnittelusta. Osakunnan ja seniorien välisenä yhdyshenkilönä toimii osakunnan kuraattori.

Johtokunta

Liittyminen

Järjestöön voi liittyä jokainen opiskeluaikana Karjalaiseen Osakuntaan kuulunut entinen opiskelija. Virallisesti uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen johtokunta. Jäsenmaksu on 20 euroa / henkilö tai pariskunta vuodessa. Ensimmäinen jäsenvuosi on ilmainen. Jäsenetuna kaikille jäsenille toimitetaan osakunnan Pieni Puukello -lehti valinnan mukaan joko perinteisenä tai nettilehtenä. Mikäli haluat liittyä jäseneksi, ota yhteyttä jäsenrekisterivastaavaan.

Liity senioriksi!

Seniores Carelienses mukana pääset tapahtumiin sekä yhdistyksen jäsenten kanssa, että osakunta ympyröissä.

  • 🤝 Vanhoja ja uusia tuttavia
  • 🥂 Erilaisia tapahtumia
  • 🏛 Perinteitä
  • 🏡 Matkoja ulkomaille ja kotimaassa
  • 🌱 Edistä jatkuvuutta

Ensimmäinen jäsenvuosi on ilmainen. Ota yhteyttä jäsenrekisterivastaavaan liittyäksesi.