Pohjois-Karjalan valtuuskunta

Vireä ja elinvoimainen Pohjois-Karjala ansaitsee kaikkien ystäviensä tuen. 

Pohjois-Karjalan valtuuskunta edistää Pohjois-Karjalan henkistä ja taloudellista kehitystä. Valtuuskunnan synty vuonna 1963 ajoittuu Itä-Suomen yliopiston perustamisvaiheeseen ja Pohjois-Karjalan pitämiseen onnistuneesti mukana kuvassa silloisessa maakuntapääkaupunkien keskinäisessä yliopiston sijoituspaikkakamppailussa.  Valtuuskunnan perustajayhteisöjä ovat Helsingin yliopiston Karjalainen Osakunta ja Seniores Carelienses ry. Vuonna 1994 vahvistetun sääntöuudistuksen yhteydessä valtuuskunnan kolmanneksi taustayhteisöksi tuli Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Valtuuskunta pyrkii noin 100-henkisen jäsenistönsä asiantuntemuksen ja vaikutusvallan avulla tukemaan sellaisia maakuntaa koskevia hankkeita, joilla on Pohjois-Karjalassa laaja tuki ja joilla on myös laajempaa merkitystä. 

Pohjois-Karjalan valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa vuosikokoukseen. Valtuuskunnan työvaliokunta kokoontuu lähes kuukausittain. Työvaliokunta seuraa vuoden aikana Pohjois-Karjalan maakuntaa koskevia ajankohtaisia asioita ja tarvittaessa muodostaa valtuuskunnan kannan niihin. Valtuuskunta järjestää säännöllisesti pääkaupunkiseudulla seminaareja, joissa käsitellään Pohjois-Karjalaa ja koko maata koskettavia aiheita. 

Valtuuskuntaan kuuluu varsinaisia jäseniä, jotka valtuuskunta, perustajat ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto yksimielisesti kutsuvat. Jäsenten tulee olla merkittävällä tavalla karjalaisuuden hyväksi toimineita tai yhteiskunnassa huomattavan aseman saaneita kansalaisia, jotka ovat valmiita tukemaan aktiivisesti valtuuskunnan tavoitteita. 

Valtuuskunnan puheenjohtaja on eläkkeellä oleva Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja ja Aalto-yliopiston professori emeritus Seppo Honkapohja ja varapuheenjohtaja teollisuusneuvos Erkko Kajander. Valtuuskunnan sihteerinä toimii oikeustieteen maisteri Maria Karpathakis. 

Valtuuskunnan työvaliokunta koostuu seuraavista henkilöistä (päivitetty 2021):

 • Osmo Kammonen, OTK (työvaliokunnan puheenjohtaja)
 • Hannu Huikuri, FK
 • Reija Hyvärinen, Kevan viestintäjohtaja
 • Erkko Kajander, teollisuusneuvos, FT h.c.
 • Janne Kosonen, Suomen Reserviupseeriliiton toiminnanjohtaja 
 • Arto Pohjamo, FM 
 • Harri Siiskonen, Itä-Suomen yliopiston rehtori 
 • Lauri Railas, asianajaja, OTT 
 • Tapio Tolvanen, osakas, VT, MBA
 • Taru Turunen, VT, Lakimiesten työttömyyskassan kassanjohtaja
 • Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori

Työvaliokunnan kokouksiin osallistuu lisäksi valtuuskunnan puheenjohtaja ja sihteeri sekä Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja ja Karjalaisen Osakunnan kuraattori.

Valtuuskunta kokoontui vuosikokoukseensa Kontiolahdella 31.8.2019.
Pohjois-Karjalan valtuuskunnan vuosikokous 2020.