Osakunnan tunnukset

Karjalaisen Osakunnan tunnukset ovat lippu ja osakuntanauha.

Näiden virallisten tunnusten ohella Osakunnalla on käytössään akateemisiin kunniamerkkeihin luettavat kunnia-, ansio- ja harastusmerkit sekä kunniajäsenen merkki. Nämä ovat kaikki hopeisia ja malliltaan tämän sivun vasemmassa yläkulmassa olevan ansiomerkin muotoisia ja eri kokoisia. Kunniamerkkiä ja kunniajäsenen merkkiä kannetaan erityisessä leveässä ns. kunnianauhassa.

Muiden Osakuntien tavoin Karjalainen Osakunta käyttää tunnuksenaan myös kotimaakuntansa vaakunaa, herttuankruunulla varustettua Karjalan vaakunaa.

Osakunnan Lippu

Osakunnan nykyisen lipun on suunnitellut kunniajäsen Akseli Gallen-Kallela ja se on otettu käyttöön v. 1930.

Osakunta joutui ensimmäisen kerran käsittelemään lippuasiaa välittömästi vanhan Savo-Karjalaisen Osakunnan jakopäätöksen jälkeen v. 1905, ja saman vuoden lokakuussa Osakunnalla oli käsiteltävänään kaksikin luonnosta.

Arkkitehti Väinö Blomstedtin luonnoksessa olisi lipun kenttä ollut keltainen ja sen tangon puoleisessa ylänurkassa Karjalan vaakuna. Osakunnan jäsenen, fil.maist. E. Suihkon ehdotus sen sijaan perustui aikaisempiin Karjalan jääkärien ja Karjalan Rakuunoiden lippuihin, ja siinä oli punaisessa kentässä kultaisen seppeleen ympäröimänä Karjalan vaakunan keskuskuvio.

Osakunta teetti vuonna 1906 jälkimmäisen luonnoksen mukaisen lipun Joensuussa kerätyin lahjoitusvaroin ensimmäiseksi lipukseen, joka palveli Osakuntaa liki neljännesvuosisadan, kunnes sen kulumisen takia v. 1929 uuden lipun hankinta tuli ajankohtaiseksi.

Uutta lippua hankittaessa oli käsiteltävänä jälleen kaksi ehdotusta, vanhan lipun kaksoiskappaleen teettäminen ja Akseli Gallen-Kallelan luonnos. Näistä valittiin Gallen-Kallelan ehdotus, joka onkin kookkaana ja pitkän suorakaiteen muotoisena, kookkaalla tangon huippukoristeella varustettuna näyttävimpiä osakuntalippuja. Se jäi myös yhdeksi suunnittelijansa viimeisistä töistä, ja vain viikkoja vihkimisensä jälkeen se oli kunniavartiossa Akseli Gallen-Kallelan hautajaisissa.

Osakunta on myöhemmin teettänyt uuden, v. 1930 lipun kanssa samanlaisen lipun 60-luvulla ja 90. vuosijuhlaansa varten v. 1995, minkä lisäksi osakunnalla on tunnustuksen osoituksena jaettava pienoislippu ja viimeisimpänä lisäyksenä v. 1999 valmistunut pienikokoinen kantolippu ulkotilaisuuksissa käytettäväksi.

Osakuntanauha

Karjalaisen Osakunnan nauhassa esiintyvät värit, punainen ja musta ovat toisaalta Pohjois-Karjalan maakuntavärit ja toisaalta v.1868 perustetun Savo-Karjalaisen Osakunnan värit.

Kun Savo-Karjalainen Osakunta v. 1905 yhteisellä päätöksellään jakautui Savolaiseen ja Karjalaiseen Osakuntaan, tehtiin samalla päätös uusien osakuntavärien ja tunnusten käyttöönotosta: Savolainen Osakunta otti tunnuksikseen kullan ja mustan ja Karjalaisen Osakunnan tuli ottaa tunnuksikseen hopea ja punainen. Tämä johti kuitenkin välittömästi vaikeuksiin sen seikan suhteen, että Hämäläis-Osakunnalla oli jo käytössä puna-valkoinen nauha.

Karjalaisen osakunnan tuli kuitenkin tehdä päätös asiassa varsin pian, koska Osakunnan ensimmäistä vuosijuhlaa vietettiin alle puoli vuotta Osakuntien jaon jälkeen. Tällöin Karjalaisessa Osakunnassa tehtiin päätös, jolla vanhan Savo-Karjalaisen Osakunnan airutnauhoja käytettiin samassa tehtävässä Karjalaisessa Osakunnassa, minkä jälkeen punamustat värit vakiinnuttivat asemansa uuden Karjalaisen Osakunnan väreinä huolimatta sisarosakunnan taholta alkuun kohdistuneesta arvostelusta. Osakunnan säännöissä osakuntanauha virallisesti mainitaan ensimmäisen kerran kuitenkin vasta v. 1952.

Kirjallisuuslähteitä

  • Veli-Matti Autio, Roudan Aika, Savo-Karjalaisen Osakunnan historia III; WSOY Porvoo 1997.
  • Jouko Tolvanen, Karjalainen Osakunta 1905-1954, Henkilöitä, tapahtumia, toimintaa; Otava Helsinki 1955.

WhatsApp