Asuntohaku 2023

English instructions below

Hakuaika

Karjalaisen Osakunnan kevään 2023 asuntohaun hakuaika on 9.2.–12.3.2023 klo 23:59. Hakemusten on oltava perillä hakuajan päättyessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemus

Asuntohaku tehdään sähköisesti. Sekä yhden että useamman hengen asuntoon haetaan samalla lomakkeella. Asuntohakulomakkeen pääset täyttämään klikkaamalla tästä linkistä.

Asunto-ohjesäännöt ja asunnon myöntämisperusteet ovat nähtävissä täällä. Näihin kannattaa tutustua!

Hakuun on vuonna 2023 tullut seuraavia muutoksia:

Ryhmät ovat uusiutuneet seuraavalla tavalla;

 1. ryhmä: Karjalaisen Osakunnan jäsenet, joilla on osakunta-aktiivisuuspisteitä,
 2. ryhmä: muut Karjalaisen Osakunnan jäsenet,
 3. ryhmä: muiden osakuntien jäsenet,
 4. ryhmä: muut opiskelijat.

Huomaathan, että ryhmien muutosten myötä ainoastaan opiskelijat ovat hakukelpoisia!

Liitteet

Hakemukseen liitteet toimitetaan sähköisesti asuntosihteerille. Liitteiden toimitus tapahtuu tietoturvallista Turvaposti-palvelua käyttäen. Liitteet pääsee lähettämään täällä. Liitteitä ei siis tarvitse todistaa oikeaksi.

Hakemuksessa vaadittavat liitteet:

 1. Todistus verotuksesta: vuoden 2021 verotustodistus tai verotuspäätös.
 2. Todistus opintomenestyksestä: virallinen opintosuoritusote.

Muut mahdolliset liitteet:

 1. Ne hakijat, jotka arvioivat haetun asumiskauden aikana saamansa bruttotulon pienemmäksi kuin pyydetyn vuoden bruttotulot, toimittavat selvityksen tulojen alenemisesta (vapaamuotoinen).
 2. Mikäli hakija on väitöskirjatutkija, suositellaan hakijaa toimittamaan lausunto ohjaajaltaan, miten hänellä on väitöskirjatutkimus edennyt. Lausunnossa tulee käydä ilmi hakijan väitöskirjatyöhön lukuvuonna 2021–2022 käyttämä aika tunteina. Mikäli hakija on ensimmäisen vuoden väitöskirjatutkija, tulee lausunnossa näkyä lukuvuoden 2022–2023 käyttämä aika tunteina.
 3. Mikäli hakija ei koe väitöskirjatutkimuksen lausunnon tuovan ilmi hänen todellista opintomenestystään, voi lausuntoon sisällyttää muita syitä, joihin hakija voi halutessaan vedota. Esimerkiksi jos väitöskirjatutkimus on alkanut kesken lukuvuoden 2022–2023, voi siitä kirjata maininnan lausuntoon.
 4. Mikäli hakija on 3. ryhmän hakija, tulee toimittaa allekirjoitettu todistus oman osakunnan jäsenyydestä, esimerkiksi kuraattorilta, jäsensihteeriltä tai muulta vastaavalta taholta.
 5. Lakisääteiset poissaolot, esimerkiksi todistus käydystä varusmiespalveluksesta. Esimerkiksi jos olet vastaanottanut opiskelupaikan 2021, mutta aloittanut opinnot vasta syksyllä 2022, hakemuksen liitteenä poissaolon syy kuuluu todistaa, tai se voi vaikuttaa merkittävästi opintomenestyksestä saamiisi pisteihisi.
 6. Muut mahdolliset todistukset ja selvitykset, joihin hakija haluaa vedota.

Mikäli kaksi henkilöä hakee asuntoa yhdessä, on molempien hakijoiden toimitettava tarvittavat liitteet.

Puutteelliset hakemukset käsitellään viimeisinä, mikäli jaettavia asuntoja on vielä jäljellä.

Hyvä tietää liitteistä

 • Hakemuksen liitteeksi kelpaa Sisusta (tai vastaavasta opintotietojärjestelmästä) tilattava, sähköisesti varmennettu opintosuoritusote.
 • Verotustodistus ja -päätös löytyvät OmaVero-palvelusta, kun menee etusivulta Toiminnot → Päätökset ja kirjeet ja etsii verotustodistuksen tai -päätöksen, jonka sarakkeessa ”kausi” lukee 31.12.2021.

Tulorajat sosiaalisen aseman pisteytykseen

100 % = 12 498,00 € (yhdeksän kuukautta Kelan opintotukea nostavan opiskelijan vuosituloraja vuodelta 2022) http://www.kela.fi/opintotuki-omat-tulot

Tulojen osuus max. tuloista Tuloraja yksin hakevalle Tuloraja yhdessä hakeville Hakupisteet
< 125 % < 15 622,50 € 31 245,00 € 5
125 % – 150 % 18 747,00 € 37 494,00 € 4
150 % – 200 % 24 996,00 € 49 992,00 € 3
200 % – 250 % 31 245,00 € 62 490,00 € 2
250 % – 300 % 37 494,00 € 74 988,00 € 1
> 300 % > 37 494,00 € > 74 988,00 € 0

Asunto-ohjesääntö ja asunnon myöntämisperusteet ovat nähtävissä täällä.

Tulokset

Asuntohaun alustavat tulokset ja jonotuslista julkaistaan Karjalaisen Osakunnan internet-sivuilla ja sähköpostilistalla viimeistään 26.3.2023.

Asunnot

Vallilassa on tarjolla sekä yksiöitä ja kaksioita. Asuntojen vuokrat ovat 16,00–18,50 €/m2
Jaossa olevat Vallilan asunnot:

Kohde Haussa olevien asuntojen määrä ****
Mäkelänrinne 5 A, 28 m2 3 kpl
Mäkelänrinne 5 A, 47 m2 * 3 kpl
Rautalammintie 3 C, 17,5 m2 *** 10 kpl
Rautalammintie 3 C, 20 m2 *** 1 kpl
Rautalammintie 3 C, 32,5 m2 *** 2 kpl
Rautalammintie 3 D, 28,5m2 & 29m2 ** 6 (jaetaan samasta ryhmästä, koska on vain 1 kpl 28,5m2)

Lisätietoja Vallilan asunnoista täältä.

Patolassa on tarjolla yksiöitä, kaksioita ja kolmioita.

Kohde Haussa olevien asuntojen määrä ****
Maapadontie 5, 42,5 m2 9 kpl
Maapadontie 5, 60 m2 * 7 kpl
Maapadontie 7, 26 m2 ** 4 kpl
Maapadontie 7, 38 m2 ** 1 kpl
Maapadontie 7, 48 m2 */** 1 kpl

Lisätietoja Patolan asunnoista täältä.

* Suuret asunnot ovat tarkoitettu ensisijaisesti yhdessä hakeville. Priorisointi tapahtuu ryhmien sisällä.
** Maapadontie 7:n ja Rautalammintie 3 D:n kohteet ovat tarkoitettu ensisijaisesti esteetöntä asuntoa tarvitseville. Priorisointi tapahtuu ryhmien sisällä.
*** Rautalammintie 3 C:n vuokrasopimuksiin myönnetään asumisaikaa 1.9.2024 saakka.
**** Jaossa olevien asuntojen määrä saattaa vaihdella yksittäisiä kappaleita niiden asuntotyyppien osalta, joita on paljon jaossa. Lopullinen määrä täsmentyy viimeistään alustavia tuloksien julkistamisen yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Kerem Atak
+358 44 0328808
ko.asunnot (at) gmail.com

 


 

Housing applications 2023

Application period

The application period for spring 2023 is from 9 February until 12 March 2023. The application system will close at 23:59. All applications must be submitted within the application period. Late applications will not be processed.

Application

Applications are submitted electronically. You can fill out the application here.

The nations’s housing guidelines and the criteria for granting apartments (in Finnish) can be found here. If you have questions regarding the guidelines contact the housing secretary.

The applicants will be divided into the following groups:

 1. Members of Karjalainen Osakunta, who have activity points,
 2. Other members of Karjalainen Osakunta,
 3. Members of other student nations,
 4. Other students.

Please note that only students are eligible to apply.

Appendices

The appendices are sent electronically to the housing secretary by using the secure Turvaposti email-service. You can send the appendices here. Please note that the appendices need not be authenticated.

Required appendices

 1. Proof of income: Tax certificate or tax decision for the year 2021
 2. Indication of study performance and proof of study right: Transcript of study records

Other possible appendices

 1. If you feel that the tax certificate or decision does not give an accurate account of your current income level, you may include an additional (informal) explanation of your current situation.
 2. If you are a PhD student, we strongly recommend that you provide a statement from your supervisor on how you have progressed in your PhD thesis work. The statement should include an estimate of the amount of work you have done over the academic year 2021–2022 in hours. If you are a first-year PhD student, the estimate should be for work done so far over the academic year 2022–2023.
 3. If you feel that the statement does not fully reflect your progress, you may include other reasons to which you want to appeal to. For example, if you have started in the middle of the academic year 2022–2023, you may want to mention this in the statement.
 4. If you belong in group 3, you need to provide a written statement of your membership to another student nation, signed by for example the curator of your student nation.
 5. Proof of statutory absence from the university, such as military service. If you have accepted an offer of admission in 2021 but started your studies in the fall of 2022, you need to specify the reason for the postponement and submit a proof supporting the statement. Failure to do this can affect the points given based on study performance.
 6. Other statements, certificates, etc., to which you want to appeal to.

If you apply for an apartment together with another person, both of you must submit all the necessary appendices.

Incomplete or faulty applications will be processed last, if there are any apartments left.

Good to know about the appendices

 • As a transcript of study records you can submit the digitally signed document available from Sisu (or equivalent service).
 • The tax certificate and decision can be found from the MyTax service. On the main page go to Activities → Decisions and letters and choose the tax certificate or decision for which the period is 31.12.2021.

Income limits for points on social standing

100 % = 12 498.00 € (income limit for students who receive nine months of financial aid from Kela) https://www.kela.fi/income-own-income

Proportion of maximum
income
Income limit for single applicants Income limit for joint
applications
Points
< 125 % < 15 622.50 € 31 245.00 € 5
125 % – 150 % 18 747.00 € 37 494.00 € 4
150 % – 200 % 24 996.00 € 49 992.00 € 3
200 % – 250 % 31 245.00 € 62 490.00 € 2
250 % – 300 % 37 494.00 € 74 988.00 € 1
> 300 % > 37 494.00 € > 74 988.00 € 0

The nations’s housing guidelines and the criteria for granting apartments (in Finnish) are available here.

Results

Preliminary results and the housing queue will be published on the student nation’s webpage and email list on 26 March 2023 at the latest.

Apartments

In Vallila there are studio and one-bedroom apartments available. The rents are between 16.00 and 18.50 €/m2.

Apartment Number of available units ****
Mäkelänrinne 5 A, 28 m2 3
Mäkelänrinne 5 A, 47 m2 * 3
Rautalammintie 3 C, 17,5 m2 *** 10
Rautalammintie 3 C, 20 m2 *** 1
Rautalammintie 3 C, 32,5 m2 *** 2
Rautalammintie 3 D, 28,5m2 & 29m2 ** 6 (one 28,5 m2 and five 29 m2)

More about the apartments in Vallila here (in Finnish).

In Patola there are studio, one- and two-bedroom apartments available.

Apartment Number of available units ****
Maapadontie 5, 42,5 m2 9
Maapadontie 5, 60 m2 * 7
Maapadontie 7, 26 m2 ** 4
Maapadontie 7, 38 m2 ** 1
Maapadontie 7, 48 m2 */** 1

More about the apartments in Patola here (in Finnish).

* Joint applications will be prioritized when distributing large apartments. The prioritization happens within groups.
** Applicants needing an accessible apartment will be prioritized with allocating the units in Maapadontie 7 and Rautalammintie 3 D. The prioritization happens within groups.
*** Lease agreements for Rautalammintie 3 C will end on 1 September 2024.
**** The number of available units may change slightly with those that we have the most of. The final numbers will be confirmed when the preliminary results are published (at the latest).

More information

Kerem Atak (housing secretary)
+358 44 0328808
ko.asunnot (at) gmail.com